Odborně zajišťuje: Oddělení rehabilitace FN Olomouc

Intenzivní kurz zdravého pohybu 18. 5. 2024

9.00 - 10.00

Registrace účastníků

10.00 - 14.00

Intenzivní kurz zdravého pohybu 


Pohyb provází celý náš život. Začíná již v průběhu děložního vývoje a pohybujeme se i v okamžicích relativního klidu. Pohyb je dech, pohyb je tok tělních tekutin, pohyb je aktivita trávící soustavy. Dokonce i v sedu či klidném stoji se naše tělo neznatelně vychyluje.

Současná moderní společnost se uchýlila ke dvěma extrémním situacím. Na jedné straně jsme svůj pohyb v mnohých případech omezili na naprosté minimum. Sedíme v kanceláři, sedíme v autě, odpočíváme pasivně u televize. Na straně druhé jsme svůj volný čas začali věnovat sportu. Často jednotvárné opakované činnosti zaměřené pouze na určité svalové skupiny, asymetrické zatížení těla či omezený okruh dovedností. Zcela logicky vyvstávají otázky: Který pohyb je ten správný? Co mám dělat, abych byl zdravý? V jaké míře je pohyb ještě zdravý a kdy už může vést k přetížení?

Na tyto otázky odpovídá seriál Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice v Olomouci. V současné epidemiologické situaci je omezená možnost využívat veřejná sportoviště či vedený trénink. Proto si najděte ve svém běžném životě alespoň půl hodiny denně na své zdraví. Ono se vám to mnohonásobně vrátí.

kurz zdravého pohybu | stanoviště

Dech je základní lidskou potřebou. První nádech nás uvítá do života, provází nás každým okamžikem našeho bytí a nakonec je i naším posledním rozloučením s tímto životem. Dech často bereme jako samozřejmost a přitom výrazně ovlivňuje jednotlivé děje v těle. Je neoddělitelně propojen s autonomním nervovým systémem, který ovlivňuje psychiku a zvládání stresu, také umožňuje lepší sebekontrolu. Dýchání je úzce spojeno s držením těla, ovlivňuje je a stejně tak držení těla ovlivňuje dýchání.

Naučíme vás správné nastavení jednotlivých segmentů pro správné a klidné dýchání, vysvětlíme si správné vedení dechu a dechovou vlnu. Součástí cvičení budou i základní stabilizační, uvolňovací a relaxační techniky.

Silový trénink nemusí být jen o těžkém vzpírání. Rozvoj síly napomáhá ke kvalitnějšímu a ekonomickému provedení různých koordinačních, balančních dovedností. Pravidelný silový trénink zlepšuje kondici i odolnost jedince ve všech směrech. Pokud je prováděn s důrazem na kvalitu, umožňuje optimální zatížení kloubů i páteře, zvyšuje hustotu kostní tkáně a preventivně působí na osteoporózu a v neposlední řadě formuje postavu, mění držení těla a rozhodně zvyšuje sebevědomí.

Prakticky si ukážeme základní cvičení k rozvoji síly. K základnímu cvičení nebudeme potřebovat žádné činky či závaží. Využijeme pouze své tělo a přizpůsobíme se Vašim současným možnostem. Nicméně aby nedošlo k adaptaci těla na zátěž, a tím stagnaci či poklesu výkonu, je nutné zvyšovat intenzitu a frekvenci cvičení.

Souvislost mezi svalovou pružností a pohybovým zdravím, výkonností a kvalitou pohybu je dobře známá. K přetěžování pohybového systému dochází i běžnými denními činnostmi. Promítněme si v hlavě svůj denní pohybový režim. Autem jedeme do práce, sedíme v kanceláři nebo v autě, sedíme na obědě, přijedeme domů a sedneme si ke kávě, relaxujeme s mobilem v ruce a večer končí na gauči před televizí. Výsledkem je, že náš pohybový systém se často zaujímané poloze přizpůsobí. Pružnost musíme chápat jako schopnost pohybového systému zaujmout a využít plné rozsahy v jednotlivých kloubech. To je spojeno především s měkkými tkáněmi, mezi které řadíme svaly, jejich vazivové obaly (povázky/fascie), vazy, šlachy, ale i kůži a podkoží.

Vyzkoušíte si základní cvičení, které je možné provádět v průběhu dne, v pravidelných intervalech nejlépe každou hodinu. Cílem je během dne přerušit setrvalou pracovní pozici, protáhnout se, napřímit se a cítit se dobře.